Opis projektu

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu dwóch imprez o charakterze folklorystycznym, w trakcie których promowane zostało dziedzictwo kulturowe Górali Beskidu Żywieckiego, zamieszkujących rejon miejscowości Soblówka w Gminie Ujsoły na pograniczu polsko-słowackim.

Treścią spotkań były rekonstrukcje zachowań, czynności oraz tradycji związanych z uprawą i kulinarnym wykorzystaniem płodów roli, stanowiących podstawę jadłospisu mieszkańców dawnej wsi góralskiej. Pierwsze spotkanie „Krzyca w kuchni” – było poświęcone promocji jednej z najstarszych odmian żyta, które w przeszłości było uprawiane przez lokalne społeczności i trafiało często na kuchenne stoły. Drugie spotkanie – „Kapuśnica wciąż zachwyca” – promowała kapustę, która obok ziemniaków była podstawą jadłospisu Górali Żywieckich. Oba spotkania miały w swoim programie prelekcję, spotkania dyskusyjne, degustacje tradycyjnych potraw z wykorzystaniem krzycy oraz kapusty oraz występ kapeli regionalnej. Spotkania odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Soblówce w okresie październik-listopad 2018r.

Realizacja zadania miała na celu przede wszystkim zachowanie i kultywowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego Górali Żywieckich poprzez promocję dawnych tradycji kulinarnych i zapomnianych produktów spożywczych wytwarzanych na wsi oraz promocję dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza roślin i zbóż wchodzących w skład typowego menu Górali Żywieckich przełomu XIX i XX wieku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.”