• Fundacja GANPAHAR w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. realizowała projekt, zwiększający bezpieczeństwo na parkingach, znajdujących się przy najbardziej popularnych szlakach Beskidu Żywieckiego, leżących na terenie Gminy Ujsoły i Gminy Rajcza.

  Akcja była odpowiedzią na przejawy wandalizmu, które miały miejsce w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Wtedy kilkukrotnie uszkodzone zostały auta turystów udających się w góry. 

  Monitorowane parkingi znajdują się na terenie Złatnej (Dziurowa, kaplica), Soblówki (kościół), Glinki (Granica) oraz Rycerki Górnej Kolonii (pod Wielką Raczą, pod Przegibkiem, Przegibek kapliczka). Łącznie zostało objętych monitoringiem 7 parkingów, gdzie 10 kamer czuwa nad bezpieczeństwem mienia turystów, pozostawiających przy szlakach swoje samochody.

  Kamery działają 24/h dzięki panelom słonecznym. Obraz z kamer zapisuje się, a dzięki internetowi możliwe jest podglądanie obrazu na żywo przez instytucje czuwające nad bezpieczeństwem.

  Projekt ten został szeroko promowany w mediach internetowych oraz tradycyjnych.

  Akcje promuje film promocyjny.

  Zadanie zostało zrealizowane w ramach akcji prewencyjnej Pomoc to Moc i sfinansowane w całości ze środków PZU.

  Partnerem akcji jest Nadleśnictwo Ujsoły, które czynnie włączało się w zadania projektowe.