• Projekt „Karpackie Strefy Mocy” polegał na dotarciu do autochtonicznej ludności i zebraniu informacji dotyczących tak zwanych „miejsc mocy”, których legendarny, magiczny potencjał powodował trudne do wyjaśnienia przypadki zabłądzeń (w tym ludności miejscowej) – w stosunkowo prostym terenie górskim.

  W ramach projektu zostało opisane i oznaczone jedno takie miejsce. Zostały do niego doprowadzone łącznie 3 trasy spacerowo-rowerowe, których ślad został zarchiwizowany za pomocą traków GPS (do pobrania ze strony interentowej ganpahar.pl). W oznaczonym „miejscu mocy” została zlokalizowana tablica informacyjna, której treść opisuje i wujaśnia zjawisko oraz wskazuje na inne miejsca znajdujące się w pobliżu na terenie Gminy Ujsoły, podając koordynaty GPS. Ponadto został nakręcony film promujący Karpackie Strefy Mocy.

  Realizacja projektu odpowiadała na potrzebę aktywizacji i promocji lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza pod kątem wyeksponowania jego zasobów regionalnych, tradycji, wierzeń oraz legend związanych z dziedzictwem kulturowym. Społeczność, do której projekt był skierowany charakteryzuje się dużą świadomością bogactwa lokalnego tradycji i jej autentyczności oraz pilną potrzebą promocji tych zasobów.

  Dzięki realizacji projektu zaistniała możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców z treściami, których ładunek emocjonalny wpływa znacząco na postrzeganie regionu z perspektywy jego indywidualności. Tym samym wpłynęło to na promocję unikalnych treści, które uzupełnią bazę lokalnych atrakcji, wpływając tym samym na wzrost zainteresowania regionem przez ludności z zewnątrz (turystów).

  Projekt był realizowany na terenie Gminy Rajcza w 2018 roku.

  Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju.

  Film promujący Karpackie Strefy Mocy