• Folder dla turysty

     „Folder dla turysty” – promocja turystyki Gminy Rajcza”. W ramach tego projektu dodrukowaliśmy 100 szt. folderów, które opisują piękno Gminy Rajcza wraz z przedstawieniem oferty usług, w tym głównie gastronomi i noclegów. Foldery te zostały rozprowadzone pomiędzy wybranych przedsiębiorców, tak aby mieli je do swojej dyspozycji, dając możliwość zapoznania się z nimi turystom, którzy przebywają na ich terenie.

    Projekt został dofinansowany w ramach zadania publicznego Gminy Rajcza.