POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GANPAHAR, ul. Parkowa 2,
34-370 Rajcza reprezentowanym przez Prezesa Fundacji.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. prowadzenia korespondencji dotyczącej działań statutowych Fundacji oraz informowania o wydarzeniach i projektach, realizowanych przez Fundację
b. informowaniu o możliwości wsparcia działań statutowych
c. promocji produktów i usług Fundacji

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu likwidacji bądź zawieszenia Fundacji lub/i likwidacji strony internetowej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.