Muzyczna alternatywa nad jeziorem

PoGRAnicze 2019

Wrzesień uczniom kojarzy się z powrotem do szkół, studenci liczą ostatnie dni wakacji – a Fundacja Ganpahar zorganizuje nad Jeziorem Żywieckim 14 września Międzynarodowy Festiwal Muzyki Alternatywnej „poGRAnicze” 2019. Impreza będzie miała transgraniczny charakter – a środki na jej organizację pochodzić będą z Funduszy Europejskich.

Festiwal będzie promował dorobek artystyczny zespołów z polsko-czeskiego pogranicza. W przeglądzie mogą brać udział zarówno polskie – jak i czeskie zespoły muzyczne, które zamieszkują obszar Euroregionu Beskidy i zgłoszą swój akces do 25 sierpnia, wysyłając go na adresy mailowe wskazane w regulaminie Imprezy. Artyści zaprezentują własne, autorskie kompozycje, ale istotnym warunkiem udziału w Przeglądzie jest wykonanie jednego utworu wskazanego przez organizatora. Tak więc czescy muzycy będą mieli do wyboru kilka znanych polskich hitów. Podobnie – polscy artyści muszą zmierzyć się z czeską klasyką muzyki rozrywkowej. Z nadesłanych zgłoszeń, Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 kapel. Trzy polskie i trzy czeskie, których członkowie wezmą udział w profesjonalnych warsztatach muzycznych, zorganizowanych tuż przed festiwalem. Impreza główna – czyli Przegląd planowany jest na 14 września w Zarzeczu. Finaliści będą kształcić swój warsztat muzyczny pod okiem doświadczonych muzyków. Wspólnie popracują między innymi nad emisją i barwą głosu. Zatem gra jest warta świeczki, bowiem udział w tej imprezie może okazać się milowym krokiem w rozwoju niejednej kariery scenicznej.

Impreza zorganizowana zostanie w ramach projektu „Festiwal Muzyki Alternatywnej pogranicza”  w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju regionalnego. W projekcie bierze udział czeskie Stowarzyszenie Spolek Beskyd.

Aby dać sobie szansę udziału w imprezie, trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się pod artykułem. Tam też można znaleźć regulamin. Trzymamy kciuki i do zobaczenia na Festiwalu.