Karpackie Strefy Mocy – prace dobiegły końca

Na mapie atrakcji turystycznych „Worka Raczańskiego” powstała nowa ciekawa propozycja – czyli Karpackie Strefy Mocy.

Karpackie Strefy Mocy (w skrócie KSM), to lokalizacje charakteryzujące się specyficznymi właściwościami energetycznymi, generowanymi w miejscach stykania się pasm górskich, których potencjał związany jest prawdopodobnie z geomagnetyzmem ziemi, szczególnie z lokalnymi wahaniami pola magnetycznego, które może być różne od zewnętrznego (ogólnego) pola magnetycznego. W tego typu miejscach odnotowano przypadki utraty orientacji i długotrwałego kluczenia w terenie. W gwarze zjawisko to określano mianem wodzynio (błądzenia), które w skrajnych przypadkach kończyło się śmiercią spowodowaną na ogół wyziębieniem lub wycieńczeniem organizmu. Z czasem w niebezpiecznym terenie fundowano kapliczki oraz krzyże, co miało wypłynąć na neutralizację niebezpieczeństw a jednocześnie hołdowało tragicznie zmarłym. Miejsca te postrzegane były również przez miejscową ludność (także prasłowiańską) jako obszary pełne tajemnic, magicznych konotacji, gdzie człowiek może doświadczyć kosmicznej, niezbadanej energii. Nie dziwi zatem fakt, że budziły grozę i postrzegane były przez pryzmat niebezpieczeństw i tajemniczości. Zdarzały się przypadki grzebania w takich miejscach zmarłych, których przyczyną śmierci były choroby zakaźne, dziesiątkujące w przeszłości miejscową populację. Jednym z takich Miejsc Mocy jest Jaworzyna z toponimem „Kościska”, co mogłoby wskazywać na grzebalny charakter tej lokalizacji. W Strefie Mocy „Urówka” odnotowano zagubienia turystów oraz ludzi zamieszkujących okoliczne wioski, wydawałoby się obytych z miejscową topografią.

Zainteresowani? Jeżeli tak, to serdecznie zapraszamy na wycieczkę. Dla ułatwienia, publikujemy poniżej koordynaty gps 5 miejsc Karpackich Stref Mocy. Wystarczy wpisać je w dowolne urządzenie nawigujące i gotowe. Nawigacja zaprowadzi Was do miejsc, w których być może przeżyjecie wiele nieplanowanych przygód :).

Wykaz koordynatów KSM leżących na trenie Gminy Rajcza oraz sąsiedniej Gminy Ujsoły:
1. Strefa Mocy „Wiertelówka” – 49°25’53.22″N, 19° 6’32.59″E
2. Strefa Mocy „Świtkowa” – 49°24’13.01″N, 19° 6’26.61″E
3. Strefa Mocy „Oszast” – 49°24’39.01″N, 19°11’26.93″E
4. Strefa Mocy „Jaworzyna Ujsolska”- 49°25’59.04″N, 19°10’57.33″E
5. Strefa Mocy „Urówka” – 49°28’29.79″N, 19° 5’57.82″E

Prace na Karpackimi Strefami Mocy, realizowaliśmy w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Podczas prac, przeprowadziliśmy wiele ciekawych działań, wśród których należy w szczególności wymienić:

  • spotkania z lokalnymi iderami, którzy dzielili się z nami informacjami na temat KSM,
  • parce w terenie, które obejmowały wyznaczanie koordynatów wybranych miejsc, wyznaczanie traków umożliwiających dotarcie do Karpackiej Strefy Mocy Urówka – zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie centrum Rajczy, opracowanie tablicy informacyjnej wraz z jej montażem, oraz pozyskanie materiałów filmowych w celu montażu filmu promocyjnego.

Poszczególne tracki można pobrać ze strony www.ganpahar.pl z zakładki „Do pobrania – tracki” (pliki KSM). Film promocyjny dostępny jest w zakładce „Multimedia”.

W najbliższej przyszłości Fundacja planuje wyznaczenie tracków do każdej w/w Strefy Mocy. Ponadto wkrótce opracowany zostanie film ilustrujący przebieg procesu realizacji całego zadania. Film ten będzie brał udział w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz”, którego celem jest gromadzenie i promocja materiałów wideo ilustrujących najciekawsze inicjatywy lokalnych społeczności oraz ich kreatywność. Film ten również zostanie opublikowany na naszej stronie www. ganpahar.pl oraz na profilu facebookowym Fundacja Ganpahar.

Projekt „Karpackie Strefy Mocy” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju.

Zobacz Galerię oraz Wideo