• Projekt pozwolił na rozwój współpracy obejmującej aktywność artystyczną związaną z działaniami muzycznymi.

  Działania projektowe były skierowane do grup amatorskich działających w obszarze muzyki współczesnej. Zainicjowanie spotkań właśnie tej grupy, pozwolił rozwinąć potencjał współpracy, który w przyszłości zaowocuje kolejnymi inicjatywami artystycznymi w kontekście muzyki współczesnej.

  W ramach działań w projekcie przeprowadzono następujące działania:

  1. Konkurs – Wyłonienie w formie konkursu uczestników festiwalu Muzyki Alternatywnej pogranicza.
  2. Warsztaty artystyczne – Wyłonione zespoły miały możliwość przejść szkolenia z zakresu aranżacji i kompozycji muzycznej, emisji i higieny głosu, oraz ruchu i wizerunku scenicznego, które prowadzone będą przez profesjonalnych muzyków. Warsztaty te służyły również pogłębionej integracji amatorskiego środowiska muzycznego regionu Beskidów.
  3. Koncert zespołów muzycznych – Głównym wydarzeniem projektu był koncert, podczas którego zaprezentowane zostały zarówno utwory zgłoszone na konkurs jak i własne dzieła laureatów konkursu.

  Mikroprojekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy